پارتاک طب از همان ابتدا هدف خود را درمان به‌روز و در دسترس به سریع ترین حالت ممکن برای بیماران قرار داد تا مسیر درمان برای آنها همراه با آرامش و امید باشد.

رسالت پارتاک طب اسپاد این است که درمان را برای همه با ایده هایی نوین و علمی به ارمغان بیاورد. همچنین استفاده از روش‌ها و متدهای روز دنیا برای تولید تجهیزات پزشکی و نیز اقتصادی بودن تجهیزات کم نظیر ماموریت این شرکت است.

ایجاد روش‌های مختلف برای تهیه و دسترسی به تجهیزات باعث گردیده که مراجعین به این شرکت بتوانند بنا به نیاز خود و سطح توانایی، برای درمان بیماری خود اقدام نموده و از مراجعه به این شرکت رضایت کامل داشته باشند.