مقالات آموزشی

تراکشن پوستی چیست؟

تراکشن پوستی(اسکین تراکشن)

دو نوع تراکشن يا كشش وجود دارد کشش پوستی و کشش استخواني يا اسكلتال.

اسکین تراکشن : به معنای کشش پوستی می‌باشد. اسکین تراکشن یا کشش پوستی برای بی حرکت کردن عضو و کنترل اسپاسم عضلانی استفاده می‌شود. همچنین در شکستگی های لگنی برای کاهش درد ناشی از شکستگی و بی‌حرکت نگه داشتن اندام تحتانی استفاده می‌شود. برای کشش پوستی از ابزاری به نام اسکین ترکشن استفاده می‌شود که تشکیل شده از یک نوار چسب مخصوص که به پوست دو طرف ساق پای بیمار متصل می‌شود و بر روی این نوار چسب باند کشی بسته می‌شود. از قسمت پایین اسکین تراکشن، نخ ارتوپدی خارج می‌شود که بوسیله تراکشن لبه تخت به یک حلقه اس(S) و سپس وزنه کشش (وزنه قپانی) آویزان متصل می‌شود.

توصيه هایي به بيماران تحت كشش پوستي:

 • سوزش، گزگز، بي حسي، انگشتان سرد و رنگ پريده را به پزشک اطلاع دهید.
 • دردي كه با بلند كردن عضو و مصرف مسـكن تسكین نمي يابد را گزارش كنید.
 • وزن خود را كنترل كنید.
 • جهت پیشگیري از كم آبي و بالا رفتن غلظـت خون، مصرف مايعات را افزايش دهید.
 • شیر زياد مصرف نكنید چون باعث سـنگ ادراري مي شود.
 • بايد در وضعیتي كه دسـتها و پاهـا در حالـت خنثي باشند، بخوابید.
 • تركشن بايد به طور مداوم اعمال شـود تـا در جااندازي و بي حركت كردن محل شكسـتگي مفید واقع شود.
 • وزنه ها را نبايد جابجا كرد مگـر اينكـه طبـق تجويز پزشک، ترکشن متناوب مورد نظر باشد.
 • هر عاملي كه مي تواند مقدار كشش موثر را كاهش داده يا جهت نیروي برآيند را تغییر دهد رفع شود.
 • هنگام اعمال كشش، بايد بیمار در وسط تخـت قرار گیرد و امتداد بدن او صحیح باشد.
 • در مواقع بیداري، ورزشـهاي فعـال مـچ پـا و انقباضات ايزومتريک عضلات پشت ساق را 1 بار در ساعت انجام دهد تا خـون وريـدي بـه حركت درآيد.
 • ورزش هايي كه با توصیه پزشـک ضمن رعايت محـدوديت هاي درمـاني ناشـي از تركشن انجام مي دهید به حفظ قدرت و توان عضلات و بهبود جريان خون كمک مي كند.

درمان با دستگاه مولتی تراکشن پرتابل:

همانطور که میدانید پیش بردن درمان با روش ها و دستگاه های بروز تر میتواند شما و تراپیستتان را زودتر به نتیجه مطلوبتان برساند.پیشنهاد ما استفاده از دستگاه های مولتی تراکشن پرتابل است که برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ی دستگاه میتوانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

https://partaktebspad.com/product/%d8%aa%d8%b1%da%a9%d8%b4%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84-%da%a9%d9%85%d8%b1-%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%af%d9%86/

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *